info@bodemeducational.com     ·       +90 216 466 00 29
  ARAMA   DİL   | BLOG |
Kendi Çoklu Oyun Dünyanızı Yaratın
Gardner’ın Çoklu Zeka teorisinden ilham alarak çocuklarda bilginin tek bir boyutta ve durağan özellikte olmadığı düşüncesine dayanan Miniland, çoklu oyun deneyimleri ile eğitimci toplulukların oluşturulmasına teşvik ederken aktif işbirliği, kolektif yaratıcılık ve sürekli eğitim ile çocuklara ilham vererek 21. yüzyıl becerilerinin gelişimine destek verir. Çoklu oyun Deneyimi çocukların potansiyellerini birçok yönden güçlendirerek karşılaşacakları zorlukları başarılı yaratıcı ve çoklu bir tutum içinde üstlenmelerine ve etkin bir şekilde çözmelerine yardım eder.
Çoklu Oyun Deneyimi

Çocukların hands-on yaklaşımıyla yani yaparak öğrenim metoduyla dünyayı çoklu perspektif ile denemeyimlemelerini istiyoruz. Onları hikaye oyuncuları olarak görüyoruz, çoklu gelişimsel zekaya dayanan minik büyük yaratıcılar.
Çoklu Zeka Türleri
Bedensel ve Kinestetik

Kinestetik zeka duygu ve düşüncelerin vücut kullanılarak ifade edilmesi kadar ellerinizi kullanarak bir şey iletmek veya üretmek anlamına da gelir. Yani akıl ve vücut koordinasyonlarını etkili bir biçimde kullanır. Sporcular, sanatçılar, dansçılar, mekaniker ve cerrahların hepsi kinestetik zekalarını kullanırlar.

Müzikal–Ritmik

Müzik ve müziksel motifleri duyabilme, tanıyabilme ve bu motifleri manipüle edebilme kapasitesi olup çocukların bunları oluşturup ve uygularken ne kadar mutlu ve başarılı olduklarıyla ilgilidir. Her çocuğun gücünü geliştirerek, bireysel veya kolektif olarak birden fazla yeni durumlarda öğrendiklerini, sınıf içinde ve dışında uygulamalarını sağlayan derinlemesine bir anlayış oluşturur.

Duygusal–İçsel

Bireylerin kendisinin ve başkalarının duygularını anlama farklı duyguları ayırt edebilme, bunları uygun şekilde tanımlama yeteniğidir. Aynı zamanda bir sonucu elde etmeye çalışırken veya bir çevreye adapte olurken birey bu duygusal bilgi edinimlerini davranış, tutum ve düşüncelerinde rehber olarak kullanmasıdır.

Sosyal

Kişinin sosyal çevrenin vazgeçilemez parçası olan başka insanları ve kendini tanıma kapasitesidir. Sosyal zeka, karmaşık sosyal değişiklik durumlarında davranış ve yaklaşımlarımızı yönetme kapasitemizi içeren sosyal farkındalığımızı ve kendimizi ölçtüğümüz toplamdır. Sosyal zeka, insanları tanıma, duygularını anlama ve onlarla iletişim kurma yani kişinin sosyal çevresi ile ilişkilerinde kullandığı zeka bölümüdür.

Naturalist

Canlıların arasındaki farklılıkları anlayabilme ve doğal yaşamın özelliklerine duyarlılık gösterebilme yeteneğidir. Naturalist zeka gezegen ve yaşayan canlılar hakkında merakı harekete geçirir. Bitkiler, hayvanlar, hava, okyanuslar ve dağlar gibi konular bu zekaya sahip çocukların ilgisini çeker.

Konuşma ve Dinleme

Dilsel zeka kişinin hem kendisinin yazıp konuşabilmesi hem de bireylerin konuştukları ve yazdıklarını anlama yeteneğidir. Diğer bir deyişle, yazılı ve sözlü dilin belirli bir hedefe ulaşmak için kullanılmasına dilsel zeka denir. Soyut akıl yürütme ve problem çözme de konuşma ve yazma zekası ile bağlantılıdır.

Mantıksal ve Matematik

Matematiksel – Mantıksal Zeka, matematik işlemlerini yapma, mantıksal olarak problemleri analiz edebilme, bilimsel olarak araştırma yapabilme, muhakeme etme, tümevarım ve tümdengelim teknikleri ile düşünebilme, modelleri algılama ve mantıklı düşünme becerisidir.

Görsel ve Uzamsal

Görsel dünyayı doğru şekilde algılama ve edinilen izlenimleri kendi açısına göre ele alarak, yenileyerek yeniden yaratma yeteneğidir. Görsel / uzamsal zeka; şekiller, modeller, tüm renk spektrumu ve tasarım olgularının boşluktaki bir nesnenin mesafe, yön ve yer ilişkileriyle ilgilidir. Yer ve yön kavramlarını da kapsayan soyut ve somut tüm görüntülerin yanı sıra görselleştirme ve hayal etme kapasitemizde görsel – uzamsal zekanın içerisindedir. Zihnimizde uzaysal (3 boyutlu) dünyayı algılayabilme becerisidir.

Çok Yönlü Eğitim

Eğitimcileri, kolektif olarak çalışarak zorlukları bir takım olarak tamamlamaya motive eder.

Çoklu zeka teorisi ile uyum içinde çalışmalarına teşvik eder ve destek verir.

Eğitimcilerin ve ebeveynlerin, çoklu zihinsel çerçevelerden eğitimsel gelişimin farklı seviyelerini aşmalarını ve kazanmalarını sağlarken her çocuğun doğuştan gelen beceri ve zekasını tespit eder.

Çoklu perspektif ile çocukları yeni kavram ve becerilerle karşı karşıya getirerek, birçok açıdan anlayışlarını geliştirmeyi sağlar.

Oyuncaklarımız, araçlarımız ve kaynaklarımız çoklu yaklaşımlar ile eğitime teşvik eder, genç öğrencileri dengeli bir şekilde öğrenmeye yönlendirir ve mevcut eğitim standartlarının ötesine geçer.

Fiziksel ve dijital oyunun birleşimi olan Play Miniland metodumuzu kullanarak çoklu öğrenmeye teşvik eder.
Çok Yönlü Öğrenim
1
Mükemmellik, yaratıcılık ve buluşçuluğa teşvik etmek için çocuklarda baskın zeka alanlarını harekete geçiriyoruz. Çoklu Oyun Deneyimi, bu alanların her birinde ilerici öğrenmeye teşvik etmeye ve bu zeka ve yetenekleri keşfetmeye yardımcı olur.
2
Oyuncaklarımız ve araçlarımız her çocuğun entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimine destek verir. Yeni ve mevcut becerileri ve ilgi alanlarını eşzamanlı olarak keşfetmek ve geliştirmek, her birini oluşturan doğuştan gelen zekaları ortaya çıkarmak için tasarlanmıştır.
3
Fiziksel ve dijital ortamda Play Miniland metodunu kullanılarak oyun deneyimini entegre edilir.
4
Her çocuğun gücünü geliştirerek, bireysel veya kolektif olarak birden fazla yeni durumlarda öğrendiklerini, sınıf içinde ve dışında uygulamalarını sağlayan derinlemesine bir anlayış oluşturur.
Dijital Sınıflar için Çoklu Oyun Deneyimi
Play Miniland, aktif oyun ve oyunlaştırmaya dayanan, dijital ve fiziksel oyunu birleştirerek öğrenme deneyimine teşvik etmeyi amaçlayan pedagojik modeller kullanan, eğitimciler ve ilkokul öğrencileri için özel olarak hazırlanmış Miniland'in tüm dijital eğitim kütüphanesini, sağladığı dijital oyunları, aktiviteleri ve eğitim rehberini kapsamaktadır.

Play Miniland heyecan verici, çok yönlü ve katılımcı öğrenim deneyimine teşvik eder.

Play Miniland, “aktif oyun”, “oyun tabanlı öğrenme” ve “yaparak öğrenme” gibi pedagojik modelleri esas alarak fiziksel ve dijital oyunu birleştirir.

Merak ve deney yoluyla, evrimsel öğrenme kolaylığı ve yoğun pratik desteği sağlar.

Öğretmen dostu ve kullanıma hazır olarak tasarlanmış Play Miniland, eğitimcilerin başlangıçtan itibaren sınıflarda kullanması için eğitimciler tarafından hazırlanmıştır. Böylece gerçekten önemli olan şeye daha fazla zaman ayırın.


Play Miniland için >>